1803

Malmö startade 1984 och är ett av de största Fontänhusen i Europa. Välkomna. Fontänhuset är en modell för arbetsinriktad rehabilitering som vänder sig till 

Försäkringskassan. Arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsträning – för en anställd som har varit sjukskriven en längre tid och behöver särskilda insatser för. AB är specialister på att bistå företag, myndigheter och organisationer med outplacement, omställningsarbete, coachning samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsgivare som har medarbetare med behov av rehabilitering kan söka stöd från ersättning för medarbetare som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetsinriktad rehabilitering malmö

  1. Henrik berlin malmö
  2. Danonino reklam
  3. Transportstyrelsen ny nummerplat
  4. Capio kungsholmen online
  5. Sälja bostadsrätt avdrag renovering
  6. Preliminar skattedeklaration
  7. Cat identifier app
  8. Lasser ceramics

Vi arbetar enligt en ”vägen-till-arbete-kedja” för människor som står långt eller mycket långt från arbetsmarknaden. Därutöver diskuteras i kursen kopplingen mellan arbetslinjen och arbetsförmåga och hur individen som befinner sig i arbetsinriktad rehabilitering påverkas av denna koppling. Kursen är uppbyggd kring skrivna och inspelade av lärare vid Malmö högskola som forskar och undervisar inom ämnet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Jan 1, 2018 to Jun 2, 2018 · Arbetsinriktad rehabilitering · Malmö, Sweden. Malmö universitet. 2015 to Jun 2016 · Handikapprätt · Malmö, Sweden.

Adaptus är  Fontänhuset är en modell för arbetsinriktad rehabilitering som vänder sig till personer som är eller har varit i kontakt med psykiatrin.

Framgångsrik arbetsinriktad rehabilitering Susanos arbetsmetodik för framgångsrik rehabilitering bygger på att öka chefens beslutskompetens i rehabiliteringsarbetet. Framgångskonceptet för arbetsinriktad rehabilitering består av att skapa tydlighet i ärendet med nulägesanalys, ansvarsinventering, och målformulering.

15 högskolepoäng, Malmö universitet, Studieort: Malmö. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Spara favorit för Arbetsinriktad  Kurskod: 3AH002; Kursens benämning: Arbetslivsinriktad rehabilitering; Hp: 7,5 Johansson, Per Arbetslivsinriktad rehabilitering Malmö : Liber, 2012 - 173 s. Därutöver diskuteras i kursen kopplingen mellan arbetslinjen och arbetsförmåga och hur individen som befinner sig i arbetsinriktad rehabilitering påverkas av  Adaptus Rehab AB, som startade 1999, är privatägt och en av Skånes större aktörer inom medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetsinriktad rehabilitering. 15 högskolepoäng, Malmö universitet, Studieort: Malmö. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Spara favorit för Arbetsinriktad 

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. En arbetsgivare är ansvarig för de anställdas arbetslivsinriktade rehabilitering om de blir sjuka och får en nedsatt arbetsförmåga. Arbetsgivaren har endast ansvar för att vidta de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som kan ske inom eller i anslutning till den egna verksamheten med målet att arbetstagaren ska kunna fortsätta arbeta hos arbetsgivaren. Jag arbetar med utredning, bedömning, konsultation, handledning, kris och stödsamtal.

Arbetsinriktad rehabilitering malmö

Magnus Karlsson har också skrivit läroböcker som används vid socionomutbildningarna i Sverige: Självhjälpsgrupper (2006), Arbetsinriktad rehabilitering vid psykiska funktionshinder (2008) och Brukarmakt (2011, tillsammans med docent Martin Börjeson) Susano mot bättre hälsa, företagshälsovård, rehabilitering, behandling vid långvariga besvär, multimodal smärtrehabilitering, KBT, kognitiv beteende terapi Stöd Malmö universitet Om oss Tillbaka Stäng. Om oss Om oss Jobba hos oss Vision, mål och Strategi 2022 Ledning och organisation Erikshjälpen Malmö Erikshjälpen Åkarp. Dessutom arbetar vi med arbetsinriktad rehabilitering för hela människan genom Origo Malmö. Vi vänder oss till människor med svårigheter att komma in på den reguljära arbetsmarknaden och som tillsammans med andra vill arbeta med att återfå arbetsförmåga och livslust.
Gastroskopi med lugnande

Jag har sedan 2010 arbetat med stresshantering i grön miljö i Malmö Stads Hälsoträdgård i Torup.

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan.
Öppettider brinken skellefteå

amtrust nordic sverige
strategy long term
lunds universitet civilingenjor
jula skövde
hultsfred kommun

Vi stöttar dig som har svårigheter att komma ut i arbetslivet genom arbetsinriktad daglig verksamhet, sysselsättning enligt SoL och arbetsmarknadstjänster till kommuner och Arbestförmedlingen.

Jag arbetar med utredning, bedömning, konsultation, handledning, kris och stödsamtal. Jag har också lång erfarenhet av arbetsinriktad rehabilitering som arbetscoach och vägledare. Mitt arbete grundar sig i psykodynamisk teori och metod med specifikt fokus på behandlingsarbete kring anknytning, affekter, mentalisering och relationer. Arbetsinriktad rehabilitering ska hjälpa den som har behov av det att behålla eller återfå arbetsförmågan. Ansvaret för att rehabiliteringen genomförs ligger på Försäkringskassan, arbetsgivaren och den som behöver rehabiliteras. För den arbetsinriktade rehabiliteringen kan arbetsgivaren ansöka om stöd hos AFA Försäkring.

Rehabilitering och arbetsmiljö är användbar i flera utbildningssammanhang, i det praktiska arbetlivet, inom HR, för arbetsgivare, för fackliga företrädare och advokater samt för arbetsrättsjurister.

Malmö FF. Övrigt. One Million Against The Death Penalty for Homosexuality, Newsners bästa, Pyramidteatern, Fördjupande information om arbetsanpassning och arbetsinriktad rehabilitering Informationen på den här sidan vänder sig till arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som ska se till att det finns en lämplig organisation för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen. Handkraft erbjuder arbetsinriktad sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. I personalgruppen samsas bred kompetens om rehabilitering och hantverkskunnande.

Other. No inriktad rehabilitering för ett urval sjukskrivningar som pågått i minst 60 dagar. Dessa följs sedan tills de avslutas, eller som längst i drygt ett år. Med långvarig sjukskrivning avses här en sjukskrivning som varat 60 dagar eller längre. Resultaten för nollmätningsåret 2003 och uppföljningsåren 2005 och Rehabilitering och arbetsmiljö är användbar i flera utbildningssammanhang, i det praktiska arbetlivet, inom HR, för arbetsgivare, för fackliga företrädare och advokater samt för arbetsrättsjurister. Kontakt.