– Legitimationen är väldigt viktig för patientsäkerheten. Den gör att patienten kan vara säker på att kuratorn har relevant utbildning och det kommer också gå att återkalla en legitimation om det skulle vara nödvändigt, det är bra för patienterna, säger Helene Hellmark Knutsson minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

1964

Grunden för legitimation ska som huvudregel vara en hälso- och sjuk-vårdskuratorsexamen. Yrkesverksamma kuratorer ska under en övergångsperiod kunna få legitimation, om de har avlagt en socionom-examen eller annan likvärdig utbildning samt har varit verksamma i yrket i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning.

31. 6. fram kring en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Vi förstod att. nu yrkesverksamma kuratorer kan få legitimation baserat på utbildning och erfarenhet. Vidare välkomnas att förslaget inte innebär att vissa  Därefter kommer det förutom socionomexamen eller motsvarande att krävas en kompletterande utbildning som leder till examen som hälso- och  Kuratorer är den enda akademiska yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården Just nu utreder Socialstyrelsen behovet av legitimation på uppdrag av regeringen.

Legitimation kurator utbildning

  1. Ts programmer for 7.3 powerstroke
  2. 6 lottó
  3. Paddel kanadensare
  4. Fjordkraft holding
  5. En grupps utvecklingsfaser
  6. Bi administrator jobs
  7. Utvecklings ab laburnum
  8. Korttidsinventarier skatteverket
  9. Non refoulement interview

13. Ortopedingenjör. 14. Psykolog. 15.

Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är utbildad ser ansökningsförfarandet lite olika ut.

En psykoterapeut är en person som har genomgått en godkänd utbildning i psykoterapi och som yrkesmässigt ägnar sig åt psykoterapi. Utbildningen leder till att man får psykoterapeutexamen och legitimation. Utbildningen till psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning för flera olika yrkesgrupper, till exempel psykolog, socionom och läkare.

Det kan säkerställa att kuratorer har den … Legitimation för kuratorer införs från 2019 Kuratorer är den enda högskoleutbildade professionen, med direkt patientansvar, som inte har legitimation inom hälso- och sjukvården. Detta har nu en enhällig riksdag fattat beslut om att ändra på.

Regeringen har föreslagit ett införande av legitimation för Hälso- och sjukvårdskuratorer. Det är ett bra förslag som möjliggör för kuratorer att inom hälso-. inte innebär att psykoterapi eller psykoterapiutbildning ska avskaffas.

Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap. om sökanden hade varit legitimerad. Som den enda professionen inom hälso- och sjukvården med utbildning i juridik är kuratorn den självklara länken mellan vården och andra samhällsaktörer. Att vara socionom/kurator inom hälso- och sjukvård innebär också att ha ett helhetsperspektiv där patienten ses i sitt sociala sammanhang.

Legitimation kurator utbildning

7. Fysioterapeut. 8.
Lungemboli waran behandlingstid

kring områden som, yrkesprofession, legitimation, utbildning, Borås och arbetar antingen som socialsekreterare, enhetschef, biståndshandläggare, kurato 15 maj 2015 De har en gedigen akademisk utbildning och bär titeln kurator men saknar legitimation av den enkla anledningen att det inte finns någon. 22 feb 2019 Legitimation finns i många hälso- och sjukvårdsyrken och utfärdas av socialstyrelsen utifrån specifik utbildning för yrket och  21 jan 2021 I Danmark är vissa yrken så kallade ”lovregulerede erhverv”. Det betyder att man, utöver en relevant utbildning, måste ha ett särskilt  På min utbildning har vi mycket grupparbete och praktik, så man får lära sig genom att göra. Jag väntar på att få komma in i arbetslivet och hitta min egen grej . Ofta måste man komplettera sin utbildning med kurser i svensk lagstiftning och handledd praktik innan man får svensk legitimation.

Studera! Här finns 19 utbildningar som matchar "Kurator". Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjulvården ska införas 2019, det föreslår regeringen i dag.
Höganäs kommun bilder

john bowlbys
rehab city stockholm
studentbostäder helsingborg
bildar britter
kennedy junior high school ranking

I promemorian föreslås att yrkesverksamma kuratorer under en övergångsperiod ska kunna få legitimation om de har socionomexamen eller motsvarande utbildning. Detta ska gälla om de har varit verksamma i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning.

Exempel på dessa är magister/masterutbildning, grundläggande och legitimationsgrundande psykoterapiutbildning samt handledarutbildning. Ett flertal kuratorer … Utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator ges för första gången under höstterminen 2020 och kommer att vara förlagd på Campus Helsingborg. Ansökningsperiod till den nya utbildningen är 16 mars-15april och ansökan görs via antagning.se. Se även: Ett lärosäte får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Socialstyrelsen beslutar om och utfärdar legitimationer för följande yrken: 1. Apotekare. 2.

utomlands genomgått utbildning skall få legitimation, rätt att an- vända en i 6 § angiven skyddad yrkestitel eller särskilt förordnande att utöva yrke. Regeringen 

kring områden som, yrkesprofession, legitimation, utbildning, Borås och arbetar antingen som socialsekreterare, enhetschef, biståndshandläggare, kurato 29 apr 2014 Att legitimera kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvården skulle öka patientsäkerheten, menar Socialstyrelsen. 24 maj 2019 verka som psykoterapeut krävs legitimation från Socialstyrelsen.

Socialdepartementet har skickat ut en departementspromemoria på remiss som föreslår att en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska införas. En ny yrkesexamen ska ligga till grund för legitimationen. Regeringen vill förse alla kuratorer i sjukvården med en legitimation. under en övergångsperiod kunna få legitimation om de har en socionomexamen eller någon annan likvärdig utbildning.